Malá města • 2018 • předchozí hodnocení

Město Choceň

IČO 00278955

Je nadužíváno nesoutěžní Jednací řízení bez uveřejnění. Profil zadavatele nemá strojové rozhraní odpovídající zákonu.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

54%
průměr 49%

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

75%
průměr 55%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
EKOLA České Libchavy s.r.o.
1 21 745 925
Amper Market, a.s.
2 21 073 298
ALTERINVESTA CZ s.r.o.
1 19 754 265
AGILE spol. s r.o.
1 14 394 001
První Vysokomýtská stavební společnost s.r.o.
2 11 699 654
Ostatní dodavatelé 8 31 834 691

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

65%
průměr 59%

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

74%
průměr 66%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 182 506 877
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 148 916 940
Nákupy celkem 331 423 817

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

49%
průměr 91%

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

83%
průměr 91%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 7% (1 z 15)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 20% (3 z 15)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 15)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 15)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 15)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 15)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 15)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 13% (2 z 15)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

0%
průměr 38%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 40% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 1,80 (Průměrný počet chyb na zakázku)