Malá města • 2016

Město Roudnice nad Labem

IČO 00264334

Uchazeči jsou odrazováni častými změnami a rušením zakázek. Nevyskytují se nadměrné vícepráce a nesoutěžené smluvní dodatky.

144.
pořadí
71%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

69%
průměr 59%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
„Dodavatel stavby Alej 17. Listopadu – moderní dopravní tepna“
Stavební práce
9
Ø5 v odvětví
DLOUHODOBÉ ZAJIŠTĚNÍ DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI MĚSTA ROUDNICE NAD LABEM VEŘEJNÝMI SLUŽBAMI V PŘEPRAVĚ CESTUJÍCÍCH
Služby veřejné silniční dopravy
2
Ø3 v odvětví
Dodavatel stavebních prací Jungmannova 670 II.
Rekonstrukce budov
7
Ø5 v odvětví
Externí právní služby
Právní služby
neuveden
Ø4 v odvětví
Dodavatel stavebních prací Sladkovského 1365 II.
Rekonstrukce budov
5
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

59%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Raeder & Falge s.r.o.
1 19 857 655
Arriva Praha s.r.o.
1 17 041 374
Arteso spol. s r.o.
2 14 193 783
Mgr. Robert Jaroš, advokát
1 6 485 672
Farní charita Roudnice nad Labem
1 4 558 779
Ostatní dodavatelé 1 1 948 550

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

65%
průměr 64%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 0% (0 z 6)
Necenová soutěž 0% (0 z 6)
Dělení zakázky na části 17% (1 z 6)
Elektronická aukce 0% (0 z 6)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

100%
průměr 84%
Zadavatel nezadal žádné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění.

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

48%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 50%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,27

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

87%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 14% (1 z 7)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 14% (1 z 7)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 7)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 7)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 7)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 7)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 14% (1 z 7)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 14% (1 z 7)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

75%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 7)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 7)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 7)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 7)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 7)
Dar od dodavatele politickým stranám 14% (1 z 7)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 29% (2 z 7)