Malá města • 2018 • předchozí hodnocení

Město Roudnice nad Labem

IČO 00264334

Zadavatel nepodporuje konkurenci pomocí dělení zakázek, e-aukcí ani delších lhůt. Profil zadavatele nemá strojové rozhraní odpovídající zákonu.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

22%
průměr 49%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Rekonstrukce krytého plaveckého bazénu města Roudnice nad Labem
Stavební úpravy budov sloužících pro volný čas, sporty, kulturu, ubytování a restaurace
3
Ø4 v odvětví
Celoroční údržba veřejné zeleně ve městě Roudnice nad Labem
Zahradnické služby
3
Ø5 v odvětví
DLOUHODOBÉ ZAJIŠTĚNÍ DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI MĚSTA ROUDNICE NAD LABEM VEŘEJNÝMI SLUŽBAMI V PŘEPRAVĚ CESTUJÍCÍCH
Služby veřejné silniční dopravy
2
Ø2 v odvětví
Pojištění majetku, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění vozidel a úrazové pojištění
Pojištění majetku
1
Ø2 v odvětví
Cisternová automobilová stříkačka pro JSDH Roudnice nad Labem
Cisternové automobilové stříkačky
1
Ø2 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

55%
průměr 55%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Raeder & Falge s.r.o.
1 33 899 884
Pavel Veselka
1 18 000 000
ARRIVA PRAHA s.r.o.
1 17 041 374
Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
1 10 685 110
THT Polička, s.r.o.
1 5 898 000

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

0%
průměr 59%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 0% (0 z 6)
Necenová soutěž 0% (0 z 6)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 6)
Elektronická aukce 0% (0 z 6)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

52%
průměr 66%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 132 568 807
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 365 039 052
Nákupy celkem 497 607 859

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

100%
průměr 91%
Zadavatel nezadal žádné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění.

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

99%
průměr 91%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 7)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 14% (1 z 7)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 7)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 7)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 7)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 7)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 7)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 7)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

0%
průměr 38%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 17% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 1,33 (Průměrný počet chyb na zakázku)