Velká města • 2016

Statutární město Chomutov

IČO 00261891

Profil zadavatele nemá strojové rozhraní odpovídající zákonu. Dokumentace zakázek je často měněna a nebo jsou zakázky rušeny.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

82%
průměr 63%

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

80%
průměr 76%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
T-soft a.s.
2 83 600 000
Petrom Stavby, a.s.
4 47 839 627
Silnice Group a.s.
4 47 255 950
Gardenline s.r.o.
2 43 453 018
Frk s.r.o.
4 34 126 425
Ostatní dodavatelé 29 132 679 033

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

69%
průměr 70%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 56% (10 z 18)
Necenová soutěž 28% (5 z 18)
Dělení zakázky na části 11% (2 z 18)
Elektronická aukce 0% (0 z 18)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

82%
průměr 57%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 398 228 114
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 192 114 624
Nákupy celkem 590 342 738

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

95%
průměr 77%

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

32%
průměr 65%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 23%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 2,04

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

88%
průměr 83%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 2% (1 z 46)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 26% (12 z 46)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 46)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 46)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 46)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 46)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 2% (1 z 46)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 15% (7 z 46)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

0%
průměr 46%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 45% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,00 (Průměrný počet chyb na zakázku)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

87%
průměr 84%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 46)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 46)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 2% (1 z 46)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 46)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 46)
Dar od dodavatele politickým stranám 15% (7 z 46)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 13% (6 z 46)