Velká města • 2018 • předchozí hodnocení

Statutární město Chomutov

IČO 00261891

Podle ÚOHS došlo k závažným porušením zákona. Portfolio dodavatelů je dostatečně široké.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

53%
průměr 52%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Revitalizace okolí kulturního střediska KASS na sídlišti Zahradní, Chomutov - II. etapa.
Stavební práce
7
Ø5 v odvětví
Hlavní molo - Kamencové jezero
Stavební práce
3
Ø5 v odvětví
Skládka Chomutov – rekultivace a odplynění
Stavební práce
2
Ø5 v odvětví
Rekonstrukce komunikace ul. Šafaříkova, Chomutov a okolí.
Stavební práce
6
Ø5 v odvětví
Revitalizace okolí opěrné zdi u sportoviště Zahradní, Chomutov.
Stavební práce
8
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

84%
průměr 70%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Gardenline s.r.o.
4 48 327 002
SMP CZ, a.s.
1 38 896 231
Společnost SG x AB_Chomutov - VP, SILNICE GROUP a.s. (vedoucí sdružení)
1 38 779 234
CENTROPOL ENERGY, a.s.
2 23 489 326
AMP Chomutov a.s.
1 17 760 851
Ostatní dodavatelé 24 134 258 371

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

76%
průměr 71%

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

63%
průměr 56%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 535 926 745
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 826 740 149
Nákupy celkem 1 362 666 894

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

95%
průměr 87%

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

90%
průměr 90%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 11% (4 z 35)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 14% (5 z 35)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 35)
Chybné IČO dodavatele 3% (1 z 35)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 35)
Chybný úřední název zadavatele 6% (2 z 35)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 35)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 3% (1 z 35)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

53%
průměr 55%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 69% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,63 (Průměrný počet chyb na zakázku)