Velká města • 2016

Statutární město Opava

IČO 00300535

Velký objem peněz teče do zakázek bez otevřené soutěže. Profil zadavatele má relativně nízkou chybovost.

29.
pořadí
72%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

39%
průměr 63%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Realizace energetických úspor na vybraných objektech v majetku Statutárního města Opavy metodou EPC
Energetické a související služby
4
Ø3 v odvětví
SFC- víceúčelová hala a hřiště
Výstavba sportovních hal
2
Ø4 v odvětví
DODATEK č. 1 – „SFC – víceúčelová hala a hřiště“
Výstavba sportovních hal
1
Ø4 v odvětví
ZŠ Kylešovice - U Hřiště (zateplení + výměna oken)
Stavební úpravy školních budov
11
Ø5 v odvětví
DODATEK č. 1 - "ZŠ Kylešovice - U Hřiště" (zateplení + výměna oken)
Stavební úpravy školních budov
1
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

88%
průměr 76%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Strabag a.s.
5 101 414 446
Ostravské Stavby a.s.
8 60 465 452
Femont Opava s.r.o.
2 57 676 715
Tomáš Straub s.r.o.
2 52 224 355
Omlux, spol. s r.o.
2 48 562 721
Ostatní dodavatelé 60 389 660 065

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

67%
průměr 57%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 710 003 756
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 850 110 785
Nákupy celkem 1 560 114 540

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

6%
průměr 77%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
DODATEK č. 1 – „SFC – víceúčelová hala a hřiště“
Dodatečné práce
28 476 715
DODATEK č. 1 - "ZŠ Kylešovice - U Hřiště" (zateplení + výměna oken)
Dodatečné práce
25 964 611
DODATEK č. 1 - "ZŠ Edvarda Beneše" (zateplení + výměna oken)
Dodatečné práce
23 956 928
DODATEK Č. 1 "Opava - Městské sady"
Neuveden
23 250 918
Zpevněné plochy městských parků - dodatek č.2
Neuveden
21 605 037

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

80%
průměr 65%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 20%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

95%
průměr 83%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 5% (4 z 79)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 25% (20 z 79)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 79)
Chybné IČO dodavatele 1% (1 z 79)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 79)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 79)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 79)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 1% (1 z 79)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

76%
průměr 46%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 88% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,56 (Průměrný počet chyb na zakázku)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

94%
průměr 84%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 79)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 79)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 1% (1 z 79)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 79)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 79)
Dar od dodavatele politickým stranám 4% (3 z 79)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 11% (9 z 79)