Velká města • 2016

Město Příbram

IČO 00243132

Profil zadavatele obsahuje vysoké množství chyb. ÚOHS shledal všechny stížnosti na porušení zákona jako nezávažné nebo neopodstatněné.

21.
pořadí
74%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

69%
průměr 63%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Výběr zhotovitele stavebních prací – Rekonstrukce místních komunikací v Příbrami – 2. etapa
Stavební práce pro potrubní, telekomunikační a elektrické vedení, pro dálnice, silnice, přistávací plochy a železnice; zarovnávání ploch
6
Ø5 v odvětví
Výběr zhotovitele stavebních prací – Rekonstrukce ledových ploch na zimním stadionu v Příbrami
Stavební úpravy sportovních zařízení
2
Ø4 v odvětví
Výběr zhotovitele stavebních prací – Příbram - rekonstrukce a modernizace místních komunikací
Stavební práce pro potrubní, telekomunikační a elektrické vedení, pro dálnice, silnice, přistávací plochy a železnice; zarovnávání ploch
10
Ø5 v odvětví
Výběr zhotovitele stavebních prací – IPRM IV – rekonstrukce a revitalizace ulice 28. října a okolí v Příbrami VII
Stavební práce na městské výstavbě
7
Ø5 v odvětví
Výběr zhotovitele stavebních prací – Kompostárna a sběrný dvůr odpadů
Stavební práce
4
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

81%
průměr 76%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Bögl a Krýsl, k.s.
9 66 679 483
Strabag a.s.
5 51 773 819
Mtstav Příbram, s.r.o.
5 25 387 968
Kaver-chlazení, s.r.o.
2 23 642 124
Mnd a.s.
1 15 693 937
Ostatní dodavatelé 37 125 943 941

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

83%
průměr 70%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 42% (11 z 26)
Necenová soutěž 4% (1 z 26)
Dělení zakázky na části 62% (16 z 26)
Elektronická aukce 4% (1 z 26)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

62%
průměr 57%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 309 121 276
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 492 155 115
Nákupy celkem 801 276 391

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

65%
průměr 77%

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

66%
průměr 65%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 10%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,69

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

95%
průměr 83%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 60)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 20% (12 z 60)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 60)
Chybné IČO dodavatele 2% (1 z 60)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 60)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 60)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 60)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 2% (1 z 60)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

28%
průměr 46%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 55% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 1,97 (Průměrný počet chyb na zakázku)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

90%
průměr 84%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 60)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 60)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 3% (2 z 60)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 60)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 60)
Dar od dodavatele politickým stranám 3% (2 z 60)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 13% (8 z 60)