Malá města • 2018 • předchozí hodnocení

Město Veselí nad Moravou

IČO 00285455

Profil zadavatele nemá strojové rozhraní odpovídající zákonu. O zakázky je dostatečná konkurence.

43.
pořadí
73%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

87%
průměr 49%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Veselí nad Moravou – náměstí Míru – etapa I
Stavební práce
8
Ø5 v odvětví
Veselí nad Moravou – náměstí Míru – etapa I
Stavební práce
8
Ø5 v odvětví
Veselí nad Moravou – náměstí Míru – etapa I
Stavební práce
8
Ø5 v odvětví
Stavební úpravy kulturního domu ve Veselí nad Moravou, rekonstrukce knihovny
Stavební práce
6
Ø5 v odvětví
Rekonstrukce stravovacího zařízení MŠ Kollárova 1235, Veselí nad Moravou, II.
Stavební práce
9
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

46%
průměr 55%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
EUROVIA CS, a.s.
3 124 277 594
NOSTA, s.r.o.
1 12 750 000
Amper Market, a.s.
2 10 058 130
HOCHTIEF CZ a.s.
1 9 865 411
SANIZO, spol. s r.o.
1 8 486 000
Ostatní dodavatelé 10 59 238 086

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

79%
průměr 59%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 17% (1 z 6)
Necenová soutěž 0% (0 z 6)
Dělení zakázky na části 50% (3 z 6)
Elektronická aukce 17% (1 z 6)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

69%
průměr 66%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 257 260 495
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 278 722 116
Nákupy celkem 535 982 611

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

100%
průměr 91%
Zadavatel nezadal žádné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění.

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

92%
průměr 91%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 7% (1 z 15)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 40% (6 z 15)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 15)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 15)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 15)
Chybný úřední název zadavatele 33% (5 z 15)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 15)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 20% (3 z 15)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

0%
průměr 38%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 69% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 3,00 (Průměrný počet chyb na zakázku)