Malá města • 2016

Město Hlinsko

IČO 00270059

Je nadužíváno nesoutěžní Jednací řízení bez uveřejnění. Dokumentace zakázek je dobře připravována, není třeba je měnit či rušit.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

54%
průměr 59%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Svoz odpadů ve městě Hlinsko
Služby související s likvidací odpadů a odpady
1
Ø3 v odvětví
Zateplení ZŠ Ležáků Hlinsko
Stavební úpravy školních budov
4
Ø5 v odvětví
Zateplení MŠ Rubešova Hlinsko
Stavební úpravy budov mateřských škol
15
Ø5 v odvětví
Zateplení MŠ Budovatelů, Hlinsko
Stavební úpravy školních budov
19
Ø5 v odvětví
Konsolidace technologické a aplikační architektury TC MÚ Hlinsko
Informační systémy a servery
2
Ø2 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

62%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Technické služby Hlinsko, s.r.o.
1 22 995 820
Stavební firma Libor Jindřichovský s.r.o.
1 16 264 924
Agile spol. s r.o.
1 7 288 665
Renos s.r.o.
1 7 080 504
Autocont Cz a.s.
1 6 119 000
Ostatní dodavatelé 2 7 039 166

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

61%
průměr 64%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 60% (3 z 5)
Necenová soutěž 0% (0 z 5)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 5)
Elektronická aukce 0% (0 z 5)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

29%
průměr 84%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
Svoz odpadů ve městě Hlinsko
Neuveden
22 995 820

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

86%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 14%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

95%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 7)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 0% (0 z 7)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 7)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 7)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 7)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 7)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 7)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 14% (1 z 7)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

100%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 7)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 7)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 7)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 7)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 7)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 7)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 0% (0 z 7)