Malá města • 2018 • předchozí hodnocení

Město Hlinsko

IČO 00270059

Je nadužíváno nesoutěžní Jednací řízení bez uveřejnění. Zadavatel nepodporuje konkurenci pomocí dělení zakázek, e-aukcí ani delších lhůt.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

28%
průměr 49%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Vybudování podzemních kontejnerů ve městě Hlinsko
Kontejnery a nádoby na odpad a odpadky
1
Ø2 v odvětví
Rekonstrukce komunikací Družstevní a Jiráskova Hlinsko
Stavební úpravy pro komunikace
7
Ø7 v odvětví
Konsolidace technologické a aplikační architektury TC MÚ Hlinsko
Informační systémy a servery
2
Ø2 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

47%
průměr 55%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Technické služby Hlinsko, s.r.o.
1 22 995 820
INSTAV Hlinsko a.s.
1 11 884 923
HABAU CZ s.r.o.
1 9 274 488
AutoCont CZ a.s.
1 6 119 000

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

29%
průměr 59%

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

44%
průměr 66%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 107 698 894
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 439 901 007
Nákupy celkem 547 599 901

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

9%
průměr 91%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
Svoz odpadů ve městě Hlinsko
Vícepráce
22 995 820

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

100%
průměr 91%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 13)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 0% (0 z 13)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 13)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 13)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 13)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 13)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 13)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 13)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

42%
průměr 38%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 67% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 1,00 (Průměrný počet chyb na zakázku)