Malá města • 2016

Město Hlučín

IČO 00300063

Zadavatel často chybuje při uveřejňování informací ve Věstníku. Portfolio dodavatelů je dostatečně široké.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

54%
průměr 59%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
RPS - Hlučín, Regenerace panelového sídliště OKD-východ, II. etapa
Stavební práce
3
Ø5 v odvětví
Přístup ke hřbitovu „Na Březinách“ – Lávka
Mostní konstrukce
2
Ø5 v odvětví
Zateplení objektu ZŠ Dr. Miroslava Tyrše
Stavební práce
25
Ø5 v odvětví
Regenerace a rozšíření Základní školy Hlučín - Darkovičky
Stavební práce
12
Ø5 v odvětví
HW a SW pro rozšření TC ORP Hlučín
Hlavní počítače
2
Ø2 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

78%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Bdstav Morava s.r.o.
3 9 608 580
Alpine Bau Cz a.s.
1 7 416 602
Bystroň Group a.s.
2 7 177 367
Dev Company, spol. s r. o.
1 6 992 990
Autocont Cz a.s.
2 5 271 910
Ostatní dodavatelé 9 16 181 941

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

61%
průměr 64%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 67% (2 z 3)
Necenová soutěž 0% (0 z 3)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 3)
Elektronická aukce 0% (0 z 3)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

100%
průměr 84%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
Rozšíření IS Ginis
Neuveden
60 000

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

83%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 0%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,67

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

50%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 18)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 61% (11 z 18)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 18)
Chybné IČO dodavatele 6% (1 z 18)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 18)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 18)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 18)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 56% (10 z 18)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

59%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 6% (1 z 18)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 18)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 11% (2 z 18)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 18)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 18)
Dar od dodavatele politickým stranám 22% (4 z 18)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 28% (5 z 18)