Malá města • 2016

Město Turnov

IČO 00276227

Dokumentace zakázek je často měněna a nebo jsou zakázky rušeny. Zadavatel vhodně využívá dělení zakázek na části k podpoře konkurence.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

47%
průměr 59%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Waldorfská mateřská škola Turnov
Stavební práce
4
Ø5 v odvětví
Kompostárna bioodpadu – Město Turnov
Výstavba kompostovacích zařízení
3
Ø5 v odvětví
Digitální povodňový plán města Turnov - doplnění monitorovacího a hlásného systému města Turnov – VIS Turnov
Elektrické strojní zařízení, přístroje, zařízení a spotřební materiál, osvětlení
3
Ø3 v odvětví
Dlouhodobý úvěr Města Turnov ve výši 60 mil. Kč
Poskytování úvěrů
2
Ø2 v odvětví
Výběr dodavatele elektrické energie a zemního plynu pro odběrná místa Města Turnov, jeho příspěvkových organizací a obchodních organizací městem zřizovaných, na dobu určitou od 1.1.2015 do 31.12.2016
Elektrická energie
2
Ø4 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

76%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
B R E X, spol. s r.o.
2 17 785 277
agrikomp Bohemia s.r.o.
2 11 510 806
Telmo a.s.
1 9 573 370
Centropol Energy, a.s.
1 6 014 550
Komerční banka, a.s.
1 5 357 658
Ostatní dodavatelé 8 24 590 706

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

94%
průměr 64%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 33% (1 z 3)
Necenová soutěž 0% (0 z 3)
Dělení zakázky na části 33% (1 z 3)
Elektronická aukce 33% (1 z 3)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

95%
průměr 84%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
Waldorfská mateřská škola Turnov - dodatečné stavební práce
Dodatečné práce
446 679
Kompostárna bioodpadu - Město Turnov - dodatečné stavební práce
Dodatečné práce
438 795
Realizace úspor energie v ZŠ Turnov, Alešova čp. 1059 - dodatečné stavební práce
Dodatečné práce
51 146

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

29%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 22%
Zrušené zakázky 38%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,57

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

54%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 15)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 33% (5 z 15)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 15)
Chybné IČO dodavatele 7% (1 z 15)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 15)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 15)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 15)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 33% (5 z 15)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

86%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 15)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 15)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 15)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 15)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 15)
Dar od dodavatele politickým stranám 20% (3 z 15)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 7% (1 z 15)