Malá města • 2018 • předchozí hodnocení

Město Turnov

IČO 00276227

Do zakázek se hlásí dostatek firem. Mnoho výdajů teče do historických smluv nebo zakázek malého rozsahu.

66.
pořadí
70%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

82%
průměr 49%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Rekonstrukce objektu č.p. 466, Skálova, Turnov
Stavební práce
8
Ø5 v odvětví
Městský park Turnov - etapa 1. - sportovní část
Stavební práce
6
Ø5 v odvětví
Regenerace panelového sídliště U nádraží, Turnov - 5.etapa
Stavební úpravy pro komunikace
5
Ø7 v odvětví
Inženýrské sítě v rozvojové lokalitě Hruštice-Károvsko, část C
Práce pro kompletní nebo částečnou výstavbu inženýrské stavitelství
4
Ø6 v odvětví
Výměna okenních výplní v ZŠ Turnov, Skálova, č.p. 600
Rekonstrukce budov
5
Ø4 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

45%
průměr 55%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
TERMIL s.r.o.
1 48 396 912
Amper Market, a.s.
2 10 254 158
MATEX HK s.r.o.
1 6 550 301
SaM silnice a mosty a.s.
1 5 900 395
EUROVIA CS, a.s.
1 5 790 000
Ostatní dodavatelé 7 11 814 886

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

50%
průměr 59%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 75% (3 z 4)
Necenová soutěž 0% (0 z 4)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 4)
Elektronická aukce 0% (0 z 4)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

39%
průměr 66%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 148 345 379
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 828 605 482
Nákupy celkem 976 950 861

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

98%
průměr 91%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
Kompostárna bioodpadu - Město Turnov - dodatečné stavební práce
Vícepráce
438 795

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

50%
průměr 77%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 50%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,25

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

100%
průměr 91%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 15)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 0% (0 z 15)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 15)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 15)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 15)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 15)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 15)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 15)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

62%
průměr 38%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 71% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,36 (Průměrný počet chyb na zakázku)