Velká města • 2016

Statutární město Jihlava

IČO 00286010

Profil zadavatele obsahuje vysoké množství chyb. Velký objem peněz teče do zakázek bez otevřené soutěže.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

70%
průměr 63%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Snížení znečištění ve vodních tocích ze stokové sítě města Jihlavy
Stavební práce na výstavbě kanalizace
12
Ø5 v odvětví
Revitalizace části parku Malý Heulos – II. etapa
Stavební úpravy sportovních zařízení
16
Ø4 v odvětví
MĚSTO JIHLAVA, ul. BRNĚNSKÁ, ul. KŘIŽÍKOVA, REKONSTRUKCE KANALIZACE A VODOVODU
Stavební práce
3
Ø5 v odvětví
Regenerace veřejných prostranství – ul. Srázná, Jihlava
Stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí
9
Ø5 v odvětví
Sportovně relaxační centrum Český mlýn, Jihlava
Stavební úpravy v souvislosti s objekty pro sportovní hřiště
8
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

86%
průměr 76%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Ohl Žs, a.s.
8 162 915 811
Psj, a.s.
8 69 568 500
Stavointerier s.r.o.
11 68 776 064
Agrostav, akciová společnost
5 68 575 499
Colas Cz, a.s.
1 59 622 243
Ostatní dodavatelé 100 459 314 930

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

68%
průměr 70%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 35% (11 z 31)
Necenová soutěž 13% (4 z 31)
Dělení zakázky na části 10% (3 z 31)
Elektronická aukce 6% (2 z 31)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

58%
průměr 57%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 890 280 956
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 1 744 495 905
Nákupy celkem 2 634 776 861

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

59%
průměr 77%

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

65%
průměr 65%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 12%
Zrušené zakázky 10%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,97

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

91%
průměr 83%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 133)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 50% (67 z 133)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 133)
Chybné IČO dodavatele 2% (3 z 133)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 133)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 133)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 133)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 4% (5 z 133)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

24%
průměr 46%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 52% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 2,11 (Průměrný počet chyb na zakázku)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

88%
průměr 84%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 133)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 133)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 5% (7 z 133)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 133)
Insolvence dodavatele 2% (2 z 133)
Dar od dodavatele politickým stranám 5% (6 z 133)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 12% (16 z 133)