Malá města • 2016

Město Poděbrady

IČO 00239640

Vše nevyhrává úzký okruh firem. Nevyskytují se nadměrné vícepráce a nesoutěžené smluvní dodatky.

91.
pořadí
74%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

69%
průměr 59%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Zimní stadion Poděbrady
Stavební práce
9
Ø5 v odvětví
Poděbrady - ulice Družstevní
Stavební práce
10
Ø5 v odvětví
Poděbrady - Mateřská škola Žižkova
Stavební práce
6
Ø5 v odvětví
Snížení energetické náročnosti areálu ZŠ Václava Havla v Poděbradech
Stavební práce
4
Ø5 v odvětví
Snížení energetické náročnosti areálu ZŠ Václava Havla v Poděbradech
Stavební práce
4
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

74%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Cgm Czech a.s.
3 76 381 483
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
3 45 371 235
Stafiko Poděbrady spol. s r.o.
1 25 653 696
M - Silnice a.s.
1 18 978 655
Centra a.s.
1 12 681 837
Ostatní dodavatelé 17 82 899 552

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

100%
průměr 84%
Zadavatel nezadal žádné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění.

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

58%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 5%
Zrušené zakázky 15%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 1,11

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

87%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 26)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 0% (0 z 26)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 26)
Chybné IČO dodavatele 4% (1 z 26)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 26)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 26)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 4% (1 z 26)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 12% (3 z 26)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

93%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 26)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 26)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 12% (3 z 26)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 26)
Insolvence dodavatele 4% (1 z 26)
Dar od dodavatele politickým stranám 4% (1 z 26)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 15% (4 z 26)