Malá města • 2018 • předchozí hodnocení

Město Poděbrady

IČO 00239640

Dobrý zadavatel. Informace o zakázkách uveřejněné na Profilu zadavatele jsou kvalitní. Podle zákona probíhá neobvykle malá část nákupů.

11.
pořadí
78%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

50%
průměr 49%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Údržba veřejné zeleně v centrální části města Poděbrady
Zahradnické služby
3
Ø5 v odvětví
Rekonstrukce Městské knihovny v Poděbradech
Stavební práce
6
Ø5 v odvětví
Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ T.G.M. v ulici Žižkova v Poděbradech
Stavební práce
6
Ø5 v odvětví
Konsolidace IT a nové služby TC Poděbrady
Informační systémy a servery
3
Ø2 v odvětví
„Údržba vodních prvků a vrtů minerální vody v Poděbradech“
Environmentální služby
1
Ø4 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

67%
průměr 55%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
New Visit s.r.o.
1 19 956 698
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
1 12 652 062
PMS, spol. s r.o.
1 11 387 644
AutoCont CZ a.s.
1 5 712 265
AQUA ENVIRO s.r.o.
1 5 579 832
Ostatní dodavatelé 4 10 921 354

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

67%
průměr 59%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 20% (1 z 5)
Necenová soutěž 20% (1 z 5)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 5)
Elektronická aukce 0% (0 z 5)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

53%
průměr 66%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 291 501 993
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 754 219 220
Nákupy celkem 1 045 721 213

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

100%
průměr 91%
Zadavatel nezadal žádné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění.

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

65%
průměr 77%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 20%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 1,20

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

100%
průměr 91%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 12)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 0% (0 z 12)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 12)
Chybné IČO dodavatele 8% (1 z 12)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 12)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 12)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 12)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 12)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

100%
průměr 38%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 100% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,00 (Průměrný počet chyb na zakázku)