Malá města • 2016

Město Milovice

IČO 00239453

Je nadužíváno nesoutěžní Jednací řízení bez uveřejnění. Uchazeči jsou odrazováni častými změnami a rušením zakázek.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

37%
průměr 59%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Zajištění školního stravování a stravování zaměstnanců škol - Milovice - Mladá
Poskytování jídel pro školy
1
Ø2 v odvětví
Propojení ul. Armádní se silnicí II/272 Milovice
Stavební práce
8
Ø5 v odvětví
Dodávka nábytku pro ZŠ Juventa
Nábytek
7
Ø4 v odvětví
"Tůně Milovice - Josefov"
Stavební práce
3
Ø5 v odvětví
Dodávka výpočetní techniky pro ZŠ Juventa
Počítačová příslušenství
3
Ø2 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

31%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Scolarest - zařízení školního stravování spol. s r.o.
1 43 629 562
Strabag a.s.
1 20 446 754
Quick Office s.r.o.
1 4 199 010
Rovina, a.s.
1 2 895 462
C System Cz a.s.
1 2 011 107

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

61%
průměr 64%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 50% (1 z 2)
Necenová soutěž 0% (0 z 2)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 2)
Elektronická aukce 0% (0 z 2)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

3%
průměr 84%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
Zajištění školního stravování a stravování zaměstnanců škol - Milovice - Mladá
Předchozí zakázka bez nabídek
43 629 562

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

31%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 50%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,75

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

97%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 5)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 0% (0 z 5)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 5)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 5)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 5)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 5)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 5)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 20% (1 z 5)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

95%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 5)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 5)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 5)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 5)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 5)
Dar od dodavatele politickým stranám 40% (2 z 5)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 0% (0 z 5)