Malá města • 2016

Město Mělník

IČO 00237051

Dokumentace zakázek je dobře připravována, není třeba je měnit či rušit. Vše nevyhrává úzký okruh firem.

108.
pořadí
73%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

43%
průměr 59%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Zajištění volnočasových aktivit občanům města Mělník
Správa nemovitého majetku za odměnu nebo na základě smlouvy
1
Ø3 v odvětví
Zajištění volnočasových aktivit pro děti a mládež města Mělník
Správa nemovitého majetku za odměnu nebo na základě smlouvy
1
Ø3 v odvětví
Realizace úspor energie ZŠ J. Matiegky č.p. 2817 v Mělníku
Stavební práce
6
Ø5 v odvětví
Rekonstrukce ulice Pražská v Mělníku
Výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace
8
Ø6 v odvětví
Snížení energetické náročnosti objektu čp. 51, číslo projektu: CZ.1.02/3.2.00/13.18056
Stavební práce
20
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

81%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Ing. Antonín David
1 42 750 000
Hc Junior Mělník
1 30 000 000
Kasten spol. s r.o.
2 28 376 947
Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným
2 23 201 503
Colas Cz, a.s.
2 15 581 723
Ostatní dodavatelé 19 80 997 950

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

71%
průměr 64%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 12% (1 z 8)
Necenová soutěž 38% (3 z 8)
Dělení zakázky na části 12% (1 z 8)
Elektronická aukce 0% (0 z 8)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

86%
průměr 84%

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

100%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 0%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

86%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 27)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 4% (1 z 27)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 27)
Chybné IČO dodavatele 4% (1 z 27)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 27)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 27)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 27)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 7% (2 z 27)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

95%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 27)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 27)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 27)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 27)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 27)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 27)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 11% (3 z 27)