Malá města • 2018 • předchozí hodnocení

Město Mělník

IČO 00237051

Konkurence je nedostatečná. Vše nevyhrává úzký okruh firem.

78.
pořadí
69%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

24%
průměr 49%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Zajištění volnočasových aktivit občanům města Mělník
Realitní služby
1
Ø2 v odvětví
Oprava mostu Josefa Straky přes Labe
Stavební úpravy při rekonstrukci mostů
4
Ø8 v odvětví
Zajištění volnočasových aktivit pro děti a mládež města Mělník
Realitní služby
1
Ø2 v odvětví
Rekonstrukce ulice Pražská v Mělníku
Výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace
8
Ø7 v odvětví
Rekonstrukce místních komunikací v Mělníku - II. etapa
Výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace
9
Ø7 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

75%
průměr 55%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Ing. Antonín David
1 42 750 000
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
1 39 572 331
HC Junior Mělník
1 30 000 000
Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným
2 23 201 504
MANE STAVEBNÍ s.r.o.
2 9 603 711
Ostatní dodavatelé 16 52 353 840

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

73%
průměr 59%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 14% (1 z 7)
Necenová soutěž 43% (3 z 7)
Dělení zakázky na části 14% (1 z 7)
Elektronická aukce 0% (0 z 7)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

54%
průměr 66%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 287 755 713
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 706 900 802
Nákupy celkem 994 656 515

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

94%
průměr 91%

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

86%
průměr 77%

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

92%
průměr 91%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 21)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 14% (3 z 21)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 21)
Chybné IČO dodavatele 5% (1 z 21)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 21)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 21)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 21)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 5% (1 z 21)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

25%
průměr 38%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 52% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 1,10 (Průměrný počet chyb na zakázku)