Malá města • 2016

Město Nové Město na Moravě

IČO 00294900

Dobrý zadavatel. Dokumentace zakázek je dobře připravována, není třeba je měnit či rušit. Malý okruh dodavatelů získal většinu zakázek.

45.
pořadí
77%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

54%
průměr 59%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Bazén – Relaxační centrum, Hornická, Nové Město na Moravě
Výstavba středisek pro volný čas
4
Ø3 v odvětví
NÁSTAVBA, PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY MATEŘSKÉ ŠKOLY NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ
Stavební úpravy budov mateřských škol
5
Ø5 v odvětví
Protipovodňová opatření pro město Nové Město na Moravě
Prevence záplav
3
Ø3 v odvětví
Projekt specializovaných sportovních tras na Novoměstsku
Výstavba stezek pro pěší
5
Ø5 v odvětví
Rekonstrukce a rozšíření objektu čp. 350, Nové Město na Moravě – Centrum Zdislava
Stavební úpravy zařízení sociální péče
10
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

40%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Pks stavby a.s.
6 103 430 243
Gremis, s.r.o.
3 17 937 743
Sph stavby s.r.o.
5 8 461 448
Bártek Rozhlasy, s.r.o.
1 8 404 350
E.on Energie, a.s.
3 7 246 744
Ostatní dodavatelé 19 30 224 051

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

70%
průměr 64%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 57% (4 z 7)
Necenová soutěž 0% (0 z 7)
Dělení zakázky na části 14% (1 z 7)
Elektronická aukce 0% (0 z 7)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

74%
průměr 84%

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

100%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 0%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

85%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 37)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 32% (12 z 37)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 37)
Chybné IČO dodavatele 5% (2 z 37)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 37)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 37)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 37)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 37)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

94%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 37)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 37)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 37)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 37)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 37)
Dar od dodavatele politickým stranám 3% (1 z 37)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 19% (7 z 37)