Velká města • 2016

Město Krnov

IČO 00296139

Dokumentace zakázek je často měněna a nebo jsou zakázky rušeny. Zakázky jsou otevřené soutěži více firem.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

81%
průměr 63%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Průmyslová zóna Krnov – Červený dvůr II.etapa
Stavební práce
18
Ø5 v odvětví
Obnova Smetanových sadů a navazujících ploch v Krnově
Stavební práce
19
Ø5 v odvětví
Rekonstrukce domů – Krnov, Stará 15,17
Stavební práce
6
Ø5 v odvětví
Krnov, rekonstrukce kanalizace na ulici Bruntálská
Stavební práce na výstavbě kanalizace
5
Ø5 v odvětví
Rekonstrukce mostu ev. č. M6 přes řeku Opavu na ul. Opavská v Krnově
Stavební práce
6
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

67%
průměr 76%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Strabag a.s.
1 52 790 252
Aleš Fousek
2 22 814 171
Stafi Cz s.r.o.
1 13 516 357
Vodostav Ostrava, spol. s r.o.
1 12 750 429
Terno Firek s.r.o.
10 12 551 473
Ostatní dodavatelé 14 34 789 370

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

72%
průměr 70%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 60% (3 z 5)
Necenová soutěž 0% (0 z 5)
Dělení zakázky na části 20% (1 z 5)
Elektronická aukce 0% (0 z 5)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

47%
průměr 57%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 149 843 876
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 517 161 561
Nákupy celkem 667 005 437

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

100%
průměr 77%
Zadavatel nezadal žádné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění.

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

38%
průměr 65%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 50%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 1,00

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

73%
průměr 83%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 29)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 24% (7 z 29)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 29)
Chybné IČO dodavatele 14% (4 z 29)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 29)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 29)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 29)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 28% (8 z 29)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

39%
průměr 46%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 50% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,91 (Průměrný počet chyb na zakázku)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

89%
průměr 84%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 29)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 29)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 29)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 29)
Insolvence dodavatele 7% (2 z 29)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 29)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 55% (16 z 29)