Malá města • 2016

Město Ústí nad Orlicí

IČO 00279676

Vše nevyhrává úzký okruh firem. O zakázky je dostatečná konkurence.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

67%
průměr 59%

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

82%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Matex Hk s.r.o.
1 15 174 000
Stapo spol. s r. o.
4 13 964 370
První Vysokomýtská stavební společnost s r.o.
2 9 839 780
Help, silnice - železnice s.r.o.
1 9 245 839
Pragoplyn, a.s.
3 9 185 689
Ostatní dodavatelé 23 34 265 614

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

61%
průměr 64%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 40% (2 z 5)
Necenová soutěž 0% (0 z 5)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 5)
Elektronická aukce 0% (0 z 5)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

79%
průměr 84%

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

65%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 0%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 1,60

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

83%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 9% (3 z 34)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 18% (6 z 34)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 34)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 34)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 34)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 34)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 3% (1 z 34)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 12% (4 z 34)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

77%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 34)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 34)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 3% (1 z 34)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 34)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 34)
Dar od dodavatele politickým stranám 3% (1 z 34)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 18% (6 z 34)