Malá města • 2018 • předchozí hodnocení

Město Ústí nad Orlicí

IČO 00279676

Zadavatel nepodporuje konkurenci pomocí dělení zakázek, e-aukcí ani delších lhůt. Informace o zakázkách uveřejněné na Profilu zadavatele jsou kvalitní.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

51%
průměr 49%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Snížení energetické náročnosti MŠ Na Výsluní 200, Ústí nad Orlicí
Rekonstrukce budov
4
Ø4 v odvětví
Zateplení ZŠ Na Štěpnici 300, Ústí nad Orlicí, číslo projektu: CZ.1.02/3.2.00/13.21048
Stavební práce
15
Ø5 v odvětví
„Rekonstrukce ul. T. G. Masaryka v Ústí nad Orlicí“
Stavební úpravy pro komunikace
12
Ø7 v odvětví
DEMOLICE OBJEKTŮ V AREÁLU PERLA 01
Demoliční práce
9
Ø10 v odvětví
Centrální pojištění města Ústí nad Orlicí
Pojištění majetku
1
Ø2 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

80%
průměr 55%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
HELP, silnice - železnice s.r.o.
2 17 195 886
DACH SYSTEM s.r.o.
1 9 987 013
První Vysokomýtská stavební společnost s.r.o.
2 9 839 780
TREPART s.r.o.
1 9 109 121
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
1 8 038 176
Ostatní dodavatelé 11 30 427 258

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

0%
průměr 59%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 0% (0 z 4)
Necenová soutěž 0% (0 z 4)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 4)
Elektronická aukce 0% (0 z 4)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

43%
průměr 66%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 142 578 820
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 614 616 727
Nákupy celkem 757 195 547

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

99%
průměr 91%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
Zateplení ZŠ Na Štěpnici 300, Ústí nad Orlicí, číslo projektu: CZ.1.02/3.2.00/13.21048 – dodatečné stavební práce
Vícepráce
136 931

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

75%
průměr 77%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 25%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,25

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

86%
průměr 91%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 6% (1 z 18)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 17% (3 z 18)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 18)
Chybné IČO dodavatele 11% (2 z 18)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 18)
Chybný úřední název zadavatele 6% (1 z 18)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 18)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 17% (3 z 18)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

82%
průměr 38%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 94% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,47 (Průměrný počet chyb na zakázku)