Malá města • 2016

Město Červený Kostelec

IČO 00272566

Portfolio dodavatelů je dostatečně široké. Zakázky nejsou nadměrně měněny a rušeny, což pomáhá konkurenci.

91.
pořadí
74%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

61%
průměr 59%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Rekonstrukce ul. Langrova, Žďárská, Rybničná v Červeném Kostelci
Stavební úpravy pro komunikace
3
Ø5 v odvětví
Červený Kostelec – Stolín – Mstětín, splašková kanalizace
Stavební práce na výstavbě kanalizace
8
Ø5 v odvětví
Červený Kostelec, Bohdašín - splašková kanalizace
Stavební práce na výstavbě kanalizace
14
Ø5 v odvětví
Snížení energetické náročnosti objektu Zdravotního střediska
Stavební práce
7
Ø5 v odvětví
Technická infrastruktura pro 7 RD Větrník, Červený Kostelec
Stavební úpravy pro komunikace
4
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

77%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Syner, s.r.o.
2 17 754 199
Strabag a.s.
1 14 987 727
Stylbau, s.r.o.
2 11 174 436
Pohl cz, a.s.
1 8 953 280
Eurovia Cs, a.s.
1 5 771 314
Ostatní dodavatelé 11 25 109 281

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

61%
průměr 64%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 20% (1 z 5)
Necenová soutěž 0% (0 z 5)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 5)
Elektronická aukce 0% (0 z 5)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

91%
průměr 84%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
Systém svozu bioodpadů Červený Kostelec
Neuveden
1 884 600

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

83%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 17%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

77%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 18)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 0% (0 z 18)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 18)
Chybné IČO dodavatele 17% (3 z 18)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 18)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 18)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 18)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 33% (6 z 18)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

80%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 18)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 6% (1 z 18)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 18)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 18)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 18)
Dar od dodavatele politickým stranám 6% (1 z 18)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 11% (2 z 18)