Malá města • 2018 • předchozí hodnocení

Město Červený Kostelec

IČO 00272566

Zadavatel nevyužívá dostupné nástoje pro podporu konkurence. Zakázky nejsou nadměrně měněny a rušeny, což pomáhá konkurenci.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

39%
průměr 49%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
CYKLOSTEZKA A MÍSTNÍ KOMUNIKACE V PRŮMYSLOVÉ ZÓNĚ ČERVENÝ KOSTELEC
Chodníky a jiné zpevněné povrchy
2
Ø5 v odvětví
Červený Kostelec, rekonstrukce 4 mostů
Stavební úpravy mostů
9
Ø8 v odvětví
Snížení energetické náročnosti objektu Zdravotního střediska
Stavební práce
7
Ø5 v odvětví
Pořízení nového zásahového vozidla CAS 30 (velkokapacitní požární cisterny pro velkoobjemové hašení) pro JSDH Červený Kostelec JPOII/2-C
Cisternové automobilové stříkačky
1
Ø2 v odvětví
ZÁZEMÍ PRO TENISOVÉ KURTY V ČERVENÉM KOSTELCI
Výstavba jednoúčelových sportovních zařízení
4
Ø3 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

71%
průměr 55%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
EUROVIA CS, a.s.
1 13 608 127
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
1 8 723 637
STYLBAU, s.r.o.
1 6 880 901
WISS CZECH, s.r.o.
1 6 296 400
Průmstav Náchod s.r.o.
1 5 784 684
Ostatní dodavatelé 3 10 688 065

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

0%
průměr 59%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 0% (0 z 2)
Necenová soutěž 0% (0 z 2)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 2)
Elektronická aukce 0% (0 z 2)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

53%
průměr 66%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 123 507 976
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 316 637 814
Nákupy celkem 440 145 790

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

100%
průměr 91%
Zadavatel nezadal žádné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění.

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

100%
průměr 77%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 0%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

72%
průměr 91%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 8)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 50% (4 z 8)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 8)
Chybné IČO dodavatele 12% (1 z 8)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 8)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 8)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 8)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 12% (1 z 8)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

56%
průměr 38%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 100% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 1,75 (Průměrný počet chyb na zakázku)