Malá města • 2016

Město Český Krumlov

IČO 00245836

Mezi dodavateli se vyskytují rizikové firmy. Je nadužíváno nesoutěžní Jednací řízení bez uveřejnění.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

71%
průměr 59%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov - oprava a rekonstrukce areálu
Stavební práce
12
Ø5 v odvětví
Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov – vnitřní vybavení objektů - kompletní vybavení expozic, řemeslných a provozních dílen
Nábytek (včetně kancelářského), zařízení interiéru, domácí spotřebiče (mimo osvětlení) a čisticí prostředky
3
Ø5 v odvětví
Snížení energetické náročnosti komplexu budov ZŠ Za Nádražím, Český Krumlov
Stavební práce
8
Ø5 v odvětví
Základní škola Plešivec, výměna oken a zateplení
Stavební práce
6
Ø5 v odvětví
Skládka TKO Pinskrův Dvůr, Český Krumlov - Rekultivace - 1. a 2. etapa, Rozšíření skládky TKO - 3. etapa
Výkopové a zemní práce
10
Ø4 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

68%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Pohl cz, a.s.
5 105 218 149
Vidox s.r.o.
7 78 734 202
Gema Art Group a.s.
2 33 106 730
Tomireko, s.r.o.
1 17 925 600
Stavebna Václav Nejedlý s.r.o.
1 13 944 716
Ostatní dodavatelé 46 85 785 412

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

58%
průměr 84%

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

54%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 15%
Zrušené zakázky 23%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,62

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

91%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 5% (3 z 62)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 8% (5 z 62)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 62)
Chybné IČO dodavatele 6% (4 z 62)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 62)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 62)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 62)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 8% (5 z 62)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

53%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 62)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 8% (5 z 62)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 18% (11 z 62)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 62)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 62)
Dar od dodavatele politickým stranám 11% (7 z 62)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 24% (15 z 62)