Malá města • 2016

Město Nový Bor

IČO 00260771

Portfolio dodavatelů je dostatečně široké.

71.
pořadí
75%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

43%
průměr 59%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Nakládání s komunálním odpadem pro město Nový Bor
Služby související s likvidací odpadů a odpady
3
Ø3 v odvětví
Úklid komunikací ve správě města Nový Bor
Čištění ulic
2
Ø3 v odvětví
Sdružený nákup zemního plynu pro město Nový Bor na rok 2015 a 2016
Zemní plyn
3
Ø3 v odvětví
Údržba místních komunikací a komunikací pro pěší ve správě města Nový Bor
Práce na údržbě silnic
4
Ø5 v odvětví
Rekonstrukce povrchů chodníků a komunikace B. Egermanna Nový Bor
Stavební práce
6
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

69%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Compag Cz s.r.o.
3 60 034 355
Ave Cz odpadové hospodářství s.r.o.
1 36 000 000
Lumius, spol. s r.o.
1 35 803 820
Strabag a.s.
2 30 299 563
Sam silnice a mosty a.s.
2 19 661 378
Ostatní dodavatelé 16 31 605 924

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

98%
průměr 84%

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

70%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 9%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 1,00

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

95%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 8% (2 z 25)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 8% (2 z 25)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 25)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 25)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 25)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 25)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 8% (2 z 25)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 4% (1 z 25)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

80%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 25)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 25)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 25)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 25)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 25)
Dar od dodavatele politickým stranám 4% (1 z 25)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 8% (2 z 25)