Velká města • 2016

Město Hodonín

IČO 00284891

Dokumentace zakázek je často měněna a nebo jsou zakázky rušeny.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

58%
průměr 63%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Provozování Městské autobusové dopravy v Hodoníně
Služby veřejné silniční dopravy
neuveden
Ø3 v odvětví
Denní lázně BLISS DAY SPA
Stavební úpravy budov sloužících pro zdravotní a sociální péči, krematorií a veřejných záchodků
12
Ø4 v odvětví
Stavební úpravy a dostavby kulturního domu Horní Valy, Hodonín
Stavební práce
4
Ø5 v odvětví
IPRM Hodonín - revitalizace veřejných prostranství
Výstavba parkovišť
5
Ø5 v odvětví
„Zateplení budovy MěÚ Národní třída č.25, Hodonín“
Stavební práce
3
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

70%
průměr 76%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Čsad Hodonín a.s.
1 71 338 050
Hrušecká stavební spol. s r.o.
2 64 021 295
Manag, a.s.
1 63 720 312
Swietelsky stavební s.r.o.
3 28 676 658
Stavební Firma Plus s.r.o.
2 22 595 328
Ostatní dodavatelé 13 52 657 842

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

69%
průměr 70%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 25% (2 z 8)
Necenová soutěž 0% (0 z 8)
Dělení zakázky na části 12% (1 z 8)
Elektronická aukce 0% (0 z 8)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

59%
průměr 57%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 334 253 734
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 621 366 656
Nákupy celkem 955 620 390

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

87%
průměr 77%

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

40%
průměr 65%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 19%
Zrušené zakázky 25%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 1,13

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

70%
průměr 83%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 9% (2 z 22)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 41% (9 z 22)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 22)
Chybné IČO dodavatele 9% (2 z 22)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 22)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 22)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 22)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 9% (2 z 22)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

30%
průměr 46%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 42% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 1,18 (Průměrný počet chyb na zakázku)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

75%
průměr 84%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 22)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 22)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 22)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 22)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 22)
Dar od dodavatele politickým stranám 27% (6 z 22)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 18% (4 z 22)