Malá města • 2016

Město Třešť

IČO 00286753

Zadavatel často chybuje při uveřejňování informací ve Věstníku. Dokumentace zakázek je často měněna a nebo jsou zakázky rušeny.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

62%
průměr 59%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
"Rekonstrukce stávajícího hlinitopísčitého hřiště kopané na víceúčelové hřiště s celoročním využitím pro zákkladní školu a fotbalové kluby"
Různé specializované stavební práce
4
Ø4 v odvětví
Třešť, ul. Partlicova
Výkopové a zemní práce
16
Ø4 v odvětví
Realizace energetických úspor – Dům seniorů v Třešti
Stavební úpravy zařízení sociální péče
4
Ø5 v odvětví
Třešť, Hodická II. etapa - komunikace a inženýrské sítě
Výkopové a zemní práce
14
Ø4 v odvětví
Zateplení ZŠ Barvířská ul. Třešť
Stavební úpravy školních budov
4
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

58%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Sport-technik Bohemia s.r.o.
1 12 614 340
Eurovia Cs, a.s.
1 11 779 472
Podzimek a synové s.r.o.
2 5 618 097
Porr a.s.
2 4 586 567
Starkon a.s.
1 1 959 748
Ostatní dodavatelé 4 2 120 204

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

100%
průměr 64%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 0% (0 z 0)
Necenová soutěž 0% (0 z 0)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 0)
Elektronická aukce 0% (0 z 0)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

81%
průměr 84%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
Mateřská škola Třešť – zateplení objektů a změna topného systému - dodatečné práce
Neuveden
1 255 435
Třešť, ul. Hodická - II. etapa, komunikace a inženýrské sítě
Předchozí zakázka bez nabídek, Krajní naléhavost
759 528

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

0%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 100%
Zrušené zakázky 0%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,67

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

10%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 11)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 9% (1 z 11)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 11)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 11)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 11)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 11)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 11)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 45% (5 z 11)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

75%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 11)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 11)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 11)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 11)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 11)
Dar od dodavatele politickým stranám 18% (2 z 11)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 27% (3 z 11)