Velká města • 2016

Statutární město Zlín

IČO 00283924

Portfolio dodavatelů je dostatečně široké.

24.
pořadí
73%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

67%
průměr 63%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
„Rámcová smlouva na opravy a rekonstrukce komunikací ve vlastnictví statutárního města Zlína "
Stavební úpravy pro komunikace
4
Ø5 v odvětví
Rekonstrukce komunikace ul. Mostní, Zlín
Stavební práce
10
Ø5 v odvětví
„Rekonstrukce komunikace ulice J. Staši a ulice Tyršova - Malenovice I. a II etapa"
Stavební práce
7
Ø5 v odvětví
Revitalizace prostoru parku Komenského ve Zlíně
Stavební práce
16
Ø5 v odvětví
Rekonstrukce podchodu na náměstí Práce ve Zlíně
Stavební práce
19
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

91%
průměr 76%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Strabag a.s.
3 85 417 908
Kks, spol. s r.o.
7 61 248 602
Pozimos, a.s.
5 61 169 391
Dips Zlín, spol. s r.o.
3 53 920 568
Eurovia Cs, a.s.
9 43 118 844
Ostatní dodavatelé 127 506 213 159

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

84%
průměr 70%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 37% (15 z 41)
Necenová soutěž 10% (4 z 41)
Dělení zakázky na části 22% (9 z 41)
Elektronická aukce 10% (4 z 41)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

65%
průměr 57%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 868 893 300
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 1 176 458 987
Nákupy celkem 2 045 352 287

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

84%
průměr 77%

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

68%
průměr 65%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 6%
Zrušené zakázky 10%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,79

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

85%
průměr 83%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 23% (36 z 155)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 27% (42 z 155)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 155)
Chybné IČO dodavatele 1% (2 z 155)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 155)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 155)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 3% (4 z 155)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 7% (11 z 155)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

33%
průměr 46%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 40% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,65 (Průměrný počet chyb na zakázku)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

81%
průměr 84%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 155)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 155)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 1% (1 z 155)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 155)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 155)
Dar od dodavatele politickým stranám 13% (20 z 155)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 25% (38 z 155)