Velká města • 2018 • předchozí hodnocení

Statutární město Zlín

IČO 00283924

Podle ÚOHS došlo k závažným porušením zákona. Portfolio dodavatelů je dostatečně široké.

19.
pořadí
75%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

63%
průměr 52%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Rekonstrukce komunikace ul. Mostní, Zlín
Stavební práce
10
Ø5 v odvětví
Kanalizace Velíková
Stavební práce na výstavbě kanalizace
12
Ø7 v odvětví
Památník Tomáše Bati
Stavební práce
5
Ø5 v odvětví
Pojištění majetku a odpovědnosti SMZ a jím zřízených či založených organizací
Pojištění majetku
2
Ø2 v odvětví
„Celková rekonstrukce budovy 25m bazénu ve Zlíně – II. etapa“
Stavební práce
4
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

89%
průměr 70%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
SMO a.s.
7 64 135 120
KKS, spol. s r.o.
7 63 858 426
EUROVIA CS, a.s.
6 62 263 816
E.ON Energie, a.s.
3 55 711 975
STRABAG a.s.
4 50 198 860
Ostatní dodavatelé 82 348 973 744

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

78%
průměr 71%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 36% (12 z 33)
Necenová soutěž 3% (1 z 33)
Dělení zakázky na části 15% (5 z 33)
Elektronická aukce 18% (6 z 33)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

62%
průměr 56%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 1 229 583 794
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 2 014 528 181
Nákupy celkem 3 244 111 975

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

83%
průměr 87%

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

91%
průměr 77%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 3%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,67

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

87%
průměr 90%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 7% (6 z 91)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 27% (25 z 91)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 91)
Chybné IČO dodavatele 2% (2 z 91)
Chybné IČO zadavatele 2% (2 z 91)
Chybný úřední název zadavatele 3% (3 z 91)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 91)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 4% (4 z 91)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

62%
průměr 55%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 84% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,90 (Průměrný počet chyb na zakázku)