Městské části • 2016

Městská část Praha 15

IČO 00231355

Konkurence je nedostatečná. Ve Věstníku chybí důležité údaje (ceny, identifikace firem apod.)

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

33%
průměr 53%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
CPV Bolevecká - rekonstrukce - I. etapa
Stavební práce
3
Ø5 v odvětví
Letní a zimní údržba komunikací a zeleně na území Městské části Praha 15
Zahradnické služby
6
Ø6 v odvětví
Zateplení ZŠ Praha 10 Křimická
Stavební práce
4
Ø5 v odvětví
Rekonstrukce ul. prostoru a obnova vodovodního řadu - oblast Nová Hostivař, Praha 15
Práce vztahující se k vodovodnímu potrubí
5
Ø5 v odvětví
Výstavba dětského dopravního hřiště
Stavební úpravy sportovních zařízení
3
Ø4 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

68%
průměr 63%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Bau plus, a.s.
1 43 674 988
Green Project s.r.o.
1 27 810 846
Dereza, společnost s ručením omezeným
1 19 799 184
Prominecon Cz a.s.
1 12 424 546
Zepris s.r.o.
1 6 703 831
Ostatní dodavatelé 7 27 625 894

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

61%
průměr 62%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 20% (1 z 5)
Necenová soutěž 60% (3 z 5)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 5)
Elektronická aukce 0% (0 z 5)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

93%
průměr 81%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
Snížení prašnosti na území Prahy 15 - čistící vůz
Neuveden
2 373 000

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

79%
průměr 67%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 17%
Zrušené zakázky 0%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,17

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

75%
průměr 88%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 12)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 0% (0 z 12)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 12)
Chybné IČO dodavatele 8% (1 z 12)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 12)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 12)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 12)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 33% (4 z 12)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

80%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 12)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 12)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 17% (2 z 12)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 12)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 12)
Dar od dodavatele politickým stranám 8% (1 z 12)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 33% (4 z 12)