Malá města • 2016

Město Mohelnice

IČO 00303038

Zadavatel často chybuje při uveřejňování informací ve Věstníku.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

74%
průměr 59%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Svoz a zneškodnění komunálního odpadu a provozování sběrného dvora
Služby související s likvidací odpadů a odpady
3
Ø3 v odvětví
Rekonstrukce ulice Okružní
Výstavba silnic
13
Ø5 v odvětví
Regenerace panelového sídliště, ul. Stanislavova, Mohelnice
Výstavba silnic
6
Ø5 v odvětví
Revitalizace zeleně na vybraných plochách města Mohelnice
Zemědělské, lesnické, zahradnické služby a služby v oblasti akvakultury a včelařství
11
Ø5 v odvětví
Park Pod Hradbami a ul. Školní
Stavební práce
2
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

73%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Suez Využití zdrojů a.s.
1 32 160 000
Swietelsky stavební s.r.o.
1 20 992 524
Strabag a.s.
3 19 107 754
Eurovia Cs, a.s.
1 15 873 226
Irstav, s.r.o.
2 12 350 450
Ostatní dodavatelé 12 27 249 828

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

67%
průměr 64%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 0% (0 z 4)
Necenová soutěž 75% (3 z 4)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 4)
Elektronická aukce 0% (0 z 4)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

93%
průměr 84%

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

80%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 20%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

57%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 10% (2 z 20)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 35% (7 z 20)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 20)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 20)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 20)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 20)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 20)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 45% (9 z 20)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

88%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 20)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 20)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 20)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 20)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 20)
Dar od dodavatele politickým stranám 5% (1 z 20)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 40% (8 z 20)