Malá města • 2018 • předchozí hodnocení

Město Mohelnice

IČO 00303038

Profil zadavatele nemá strojové rozhraní odpovídající zákonu. Mnoho výdajů teče do historických smluv nebo zakázek malého rozsahu.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

56%
průměr 49%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Rekonstrukce ulice Okružní
Výstavba silnic
13
Ø8 v odvětví
Bezpečnost dopravy v Mohelnici - chodníky
Stavební práce
1
Ø5 v odvětví
Regenerace panelového sídliště, ul. Stanislavova, Mohelnice
Výstavba silnic
6
Ø8 v odvětví
Cyklodoprava ve městě Mohelnice a místních částech Libivá a Květín
Stavební práce
9
Ø5 v odvětví
Mohelnice, Družstevní, smíšená stezka
Výstavba cyklistických stezek
9
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

53%
průměr 55%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
STRABAG a.s.
4 42 844 376
SWIETELSKY stavební s.r.o.
1 20 992 524
EUROVIA CS, a.s.
1 15 873 227
M-SILNICE a.s.
2 8 113 113
PRUKON s.r.o.
2 7 088 504
Ostatní dodavatelé 2 3 398 131

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

71%
průměr 59%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 29% (2 z 7)
Necenová soutěž 57% (4 z 7)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 7)
Elektronická aukce 0% (0 z 7)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

51%
průměr 66%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 139 196 066
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 388 059 397
Nákupy celkem 527 255 463

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

100%
průměr 91%
Zadavatel nezadal žádné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění.

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

68%
průměr 77%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 29%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,29

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

87%
průměr 91%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 15)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 33% (5 z 15)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 15)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 15)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 15)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 15)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 15)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 20% (3 z 15)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

0%
průměr 38%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 0% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 1,00 (Průměrný počet chyb na zakázku)