Large cities • 2016

Statutární město Jablonec nad Nisou

IČO 00262340

Good buyer. Buyer does not modify or cancel tenders which fosters competition. Lot of money goes into historical contracts and unregulated purchases.

9.
ranking
76%
zIndex

Buyer's statement

 

Vzhledem k tomu, že jste mi dali lhůtu na vyjádření pouhé 2 pracovní dny, kdy jsem současně byla mimo kancelář, tak nemám dostatečný prostor se k danému věci vyjádřit, což mě mrzí. K dané analýze uvádím tedy pouze následující:

 

  1. Ukazatel Soutěžní řízení měří objem veřejných zakázek, které jsou otevřené konkurenci. Penalizovány jsou zakázky zadané v jednacím řízení bez uveřejnění („JŘBU“), tedy řízení, které je nejméně transparentní a nejvíce omezuje konkurenci. V tomto ukazateli jsme špatně hodnoceni, což považuji za neprofesionální, protože není zohledněn důvod použití JŘBU. My naopak přistupujeme k realizaci zakázek velmi pečlivě a průběžně zveřejňujeme JŘBU na dodatečné stavební práce nebo např. zodpovědně uveřejňujeme využití opčního práva při změně pojistné smlouvy (což myslím moc zadavatelů nedělá) a za tohle máme negativní hodnocení. S tímto hodnocením tedy nemohu souhlasit.  

  2. Dále mám výhradu k ukazateli Kvalita dat na profilu zadavatele. Máme uvedeno 149 pochybení, přičemž 70 se týká toho, že jsme neuveřejnili na Profilu zadavatele číslo z Věstníku veřejných zakázek, když tato zakázka se ve Věstníku dle zákona neuvádí. Dále 56 pochybení se týká nesouladu konečné ceny ve Věstníku a na Profilu, přičemž na Profilu mám uvedenou cenu bez DPH i cenu vč. DPH, ve Věstníku uvádím cenu bez DPH (ve vztahu k předpokl. hodnotě, která se uvádí bez DPH), která se s Profilem však páruje s cenou vč. DPH.  Do budoucna tedy ve Věstníku budu uvádět cenu v kolonce vč. DPH. Toto nepovažuji za chybu, cena je v obou případech totožná. Zbývá tedy 23 pochybení, kterými se budu zabývat, namátkově jsem však zjistila, že některá „pochybení“ byla doplněna na Profil již v 3/2016, kdy jsem dělala kontrolu Profilu, přičemž vy pracujete asi s daty z 2/2016.

  3. Dále mi připadá velmi zvláštní při hodnocení zadavatele negativně hodnotit to, že vybraný dodavatel nemá zveřejněnou výroční zprávu v Obchodním rejstříku.

Soňa Černá

zIndex comment

Děkujeme za připomínky,

1) nerozumíme jakým důvodem je tedy ospravedlňováno zadání JŘBU bez soutěže. Je nicméně pravdou, že ne všichni zadavatelé zveřejňují v souladu se zákonem i vícepráce pod 2 mil. Kč jako JŘBU, v tomto směru se Jablonec chová příkladně.

2) Přítomnost evidenčního čísla na profilu kontrolujeme jenom tehdy, když tam skutečně má být - tedy když je u zakázky uveden jeden z druhů řízení v režimu zákona.

3) Kontrola profilu proběhla skutečně v 2/2016, což vzhledem k hodnocenému období 2013-2015 považujeme za zcela dostačující.

za tým zIndex.cz
Jiří Skuhrovec

Bidder participation

Is the level of competition satisfactory?   detailed info 

66%
average 63%

Winner concentration

Isn't majority of contracts awarded to small circle of firms?   detailed info 

84%
average 76%
Largest suppliers Contracts count Contracts volume Kč
Strabag a.s.
5 38,506,073
Ještědská stavební společnost spol. s r.o.
3 24,039,969
Amper Market, a.s.
2 22,280,864
Alpine Bau Cz a.s.
5 18,701,943
Ventax s.r.o.
6 16,049,975
Other suppliers 34 87,193,051

Pro-competitive tools

Does the buyer foster the competition by using the available tools?   detailed info 

71%
average 70%
Tool Contracts count
Extended deadlines 0% (5 from 0)
Nonprice competition 38% (5 from 13)
Division into lots 0% (0 from 13)
E-auction 8% (1 from 13)
Innovative procedure 0% ( from 13)

Public procurement share on total purchases

What fraction of purchases was made under procurement law?   detailed info 

40%
average 57%
Purchases Volume (Kč)
Public procurement 206,771,882
Small scale tenders 0
Unregulated purchases 1,085,770,866
Total 1,292,542,748

Competitive contracting

How often does buyer use non-competitive procedures?   detailed info 

68%
average 77%

Consistent conduct

Does buyer discourage bidders by frequent competition cancellations or modifications?   detailed info 

89%
average 65%
Type of flaw Result
Issued tenders without published result 0%
Cancelled contracts 7%
Average requirements modifications count 0.14

Journal data quality

Does buyer publish vital data in official journal?   detailed info 

93%
average 83%
Type of flaw Contracts count
Bidders count not published 7% (4 from 55)
Final or estimated price not published 15% (8 from 55)
Procedure type not published 0% (0 from 55)
Missing supplier ID 2% (1 from 55)
Missing buyer ID 0% (0 from 55)
Wrong buyer name 0% (0 from 55)
Missing call for tenders 5% (3 from 55)
Missing winning price 0% ( from 55)
Contract modification by more than 50 % 0% ( from 55)

Buyer profile data quality

Does the buyer profile fulfill the legal requirements?   detailed info 

56%
average 46%
Check Result
Is the buyers website consistent with central procurement registry? 78% (contracts)
Are there obvious flaws or inconsistencies within the data? 1.09 (average mistakes per contract)
Are small scale tenders published on a buyer profile? (Compared to quantity of tenders under the law)
0-250K 0 tenders
250K-500K 0 tenders
500K-1000K 0 tenders
1000K+ 0 tenders

Supplier rating

Do the risky firms win frequently?   detailed info 

88%
average 84%
Type of flaw Contracts count
Supplier founded less than 180 days before contract award 2% (1 from 55)
Supplier with over 75 % of turnover from public procurement 0% (0 from 55)
Subcontractor share above 50 % 2% (1 from 55)
Supplier demise shortly after contract 0% (0 from 55)
Supplier bankruptcy 0% (0 from 55)
Supplier donating to political party 0% (0 from 55)
Supplier did not publish financial results on time 31% (17 from 55)