Velká města • 2016

Statutární město Jablonec nad Nisou

IČO 00262340

Dobrý zadavatel. Zakázky nejsou nadměrně měněny a rušeny, což pomáhá konkurenci. Mnoho výdajů teče do historických smluv nebo zakázek malého rozsahu.

9.
pořadí
76%
zIndex

Vyjádření zadavatele

 

Vzhledem k tomu, že jste mi dali lhůtu na vyjádření pouhé 2 pracovní dny, kdy jsem současně byla mimo kancelář, tak nemám dostatečný prostor se k danému věci vyjádřit, což mě mrzí. K dané analýze uvádím tedy pouze následující:

 

  1. Ukazatel Soutěžní řízení měří objem veřejných zakázek, které jsou otevřené konkurenci. Penalizovány jsou zakázky zadané v jednacím řízení bez uveřejnění („JŘBU“), tedy řízení, které je nejméně transparentní a nejvíce omezuje konkurenci. V tomto ukazateli jsme špatně hodnoceni, což považuji za neprofesionální, protože není zohledněn důvod použití JŘBU. My naopak přistupujeme k realizaci zakázek velmi pečlivě a průběžně zveřejňujeme JŘBU na dodatečné stavební práce nebo např. zodpovědně uveřejňujeme využití opčního práva při změně pojistné smlouvy (což myslím moc zadavatelů nedělá) a za tohle máme negativní hodnocení. S tímto hodnocením tedy nemohu souhlasit.  

  2. Dále mám výhradu k ukazateli Kvalita dat na profilu zadavatele. Máme uvedeno 149 pochybení, přičemž 70 se týká toho, že jsme neuveřejnili na Profilu zadavatele číslo z Věstníku veřejných zakázek, když tato zakázka se ve Věstníku dle zákona neuvádí. Dále 56 pochybení se týká nesouladu konečné ceny ve Věstníku a na Profilu, přičemž na Profilu mám uvedenou cenu bez DPH i cenu vč. DPH, ve Věstníku uvádím cenu bez DPH (ve vztahu k předpokl. hodnotě, která se uvádí bez DPH), která se s Profilem však páruje s cenou vč. DPH.  Do budoucna tedy ve Věstníku budu uvádět cenu v kolonce vč. DPH. Toto nepovažuji za chybu, cena je v obou případech totožná. Zbývá tedy 23 pochybení, kterými se budu zabývat, namátkově jsem však zjistila, že některá „pochybení“ byla doplněna na Profil již v 3/2016, kdy jsem dělala kontrolu Profilu, přičemž vy pracujete asi s daty z 2/2016.

  3. Dále mi připadá velmi zvláštní při hodnocení zadavatele negativně hodnotit to, že vybraný dodavatel nemá zveřejněnou výroční zprávu v Obchodním rejstříku.

Soňa Černá

Vyjádření zIndexu

Děkujeme za připomínky,

1) nerozumíme jakým důvodem je tedy ospravedlňováno zadání JŘBU bez soutěže. Je nicméně pravdou, že ne všichni zadavatelé zveřejňují v souladu se zákonem i vícepráce pod 2 mil. Kč jako JŘBU, v tomto směru se Jablonec chová příkladně.

2) Přítomnost evidenčního čísla na profilu kontrolujeme jenom tehdy, když tam skutečně má být - tedy když je u zakázky uveden jeden z druhů řízení v režimu zákona.

3) Kontrola profilu proběhla skutečně v 2/2016, což vzhledem k hodnocenému období 2013-2015 považujeme za zcela dostačující.

za tým zIndex.cz
Jiří Skuhrovec

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

66%
průměr 63%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Zateplení ZŠ Arbesova v Jablonci nad Nisou
Stavební úpravy školních budov
4
Ø5 v odvětví
Obytný soubor Nová Pasířská v Jablonci nad Nisou
Obnova povrchu vozovky
4
Ø5 v odvětví
Obytný soubor Řetízková a otočka MHD na Žižkově vrchu v Jablonci nad Nisou
Obnova povrchu vozovky
8
Ø5 v odvětví
Nejvhodnější dodavatel elektrické energie pro statutární město Jablonec nad Nisou a jím zřizované, zakládané a podporované organizace
Elektrická energie
5
Ø4 v odvětví
Azylový dům – vícestupňová sociální služba Jablonec nad Nisou
Rekonstrukce budov
9
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

84%
průměr 76%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Strabag a.s.
5 38 506 073
Ještědská stavební společnost spol. s r.o.
3 24 039 969
Amper Market, a.s.
2 22 280 864
Alpine Bau Cz a.s.
5 18 701 943
Ventax s.r.o.
6 16 049 975
Ostatní dodavatelé 34 87 193 051

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

71%
průměr 70%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 38% (5 z 13)
Necenová soutěž 38% (5 z 13)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 13)
Elektronická aukce 8% (1 z 13)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

40%
průměr 57%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 206 771 882
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 1 085 770 866
Nákupy celkem 1 292 542 748

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

68%
průměr 77%

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

89%
průměr 65%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 7%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,14

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

93%
průměr 83%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 7% (4 z 55)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 15% (8 z 55)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 55)
Chybné IČO dodavatele 2% (1 z 55)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 55)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 55)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 55)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 5% (3 z 55)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

56%
průměr 46%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 78% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 1,09 (Průměrný počet chyb na zakázku)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

88%
průměr 84%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 2% (1 z 55)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 55)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 2% (1 z 55)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 55)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 55)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 55)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 31% (17 z 55)