Velká města • 2018 • předchozí hodnocení

Statutární město Jablonec nad Nisou

IČO 00262340

Dobrý zadavatel. Profil zadavatele má relativně nízkou chybovost. Zakázky nejsou nadměrně měněny a rušeny, což pomáhá konkurenci.

12.
pořadí
77%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

47%
průměr 52%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Nový pavilon intenzivní medicíny v Nemocnici Jablonec nad Nisou
Stavební práce
4
Ø5 v odvětví
Statutární město Jablonec nad Nisou - úspory energií metodou EPC
Energetické a související služby
3
Ø4 v odvětví
Sportovní areál Sokolí ulice, Jablonec nad Nisou
Výstavba víceúčelových sportovních zařízení
2
Ø5 v odvětví
Dodávka elektrické energie pro statutární město Jablonec nad Nisou a jím zřizované, zakládané a podporované organizace pro roky 2017 a 2018
Elektrická energie
7
Ø5 v odvětví
Azylový dům – vícestupňová sociální služba Jablonec nad Nisou
Rekonstrukce budov
9
Ø4 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

72%
průměr 70%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Metrostav a.s.
1 100 994 125
ENESA a.s.
1 31 985 825
VENTAX s.r.o.
8 27 893 109
LAMA energy a.s.
2 15 652 000
EUROVIA CS, a.s.
1 15 253 500
Ostatní dodavatelé 37 106 867 546

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

73%
průměr 71%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 19% (3 z 16)
Necenová soutěž 12% (2 z 16)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 16)
Elektronická aukce 19% (3 z 16)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

47%
průměr 56%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 440 210 564
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 1 534 779 016
Nákupy celkem 1 974 989 580

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

85%
průměr 87%

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

88%
průměr 77%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 6%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,56

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

90%
průměr 90%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 56)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 7% (4 z 56)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 56)
Chybné IČO dodavatele 2% (1 z 56)
Chybné IČO zadavatele 2% (1 z 56)
Chybný úřední název zadavatele 2% (1 z 56)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 56)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 11% (6 z 56)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

91%
průměr 55%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 96% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,21 (Průměrný počet chyb na zakázku)