Malá města • 2016

Město Vítkov

IČO 00300870

Dobrý zadavatel. Dokumentace zakázek je dobře připravována, není třeba je měnit či rušit. O zakázky je dostatečná konkurence.

16.
pořadí
81%
zIndex

Vyjádření zadavatele

Nesouhlasíme s typem chyb v nezveřejnění vítězné ceny nebo předpokládané ceny. Vždy v zadávací dokumentaci VZ je uvedena předpolkádana hodnota díla a na profilu zveřejněna smlouva s cenou. Vše nám dělají externisté , kteří ruří za spravnost a průběh VZ.

Vyjádření zIndexu

Děkujeme za připomínky, dovolím si několik krátkých vysvětlení:
Zadavatel je povinnen uveřejnit předmětné ceny ve Věstníku i na profilu zadavatele, nejen v zadávací dokumentaci. Pokud neuveřejnění bylo realizováno externisty, mají tito být činěni odpovědnými za porušení relevantních předpisů.

Doufám že tímto jsou vznesené připomínky vysvětleny
za tým zIndex.cz
Jiří Skuhrovec

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

88%
průměr 59%

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

62%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Lumius, spol. s r.o.
2 20 094 127
Conte spol. s r.o.
1 16 781 185
Stavební společnost Navrátil, s.r.o.
1 15 739 035
P R O W A L L s.r.o.
1 3 393 357
Meva-tec s.r.o.
1 3 369 885
Ostatní dodavatelé 5 8 677 572

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

79%
průměr 64%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 0% (0 z 4)
Necenová soutěž 0% (0 z 4)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 4)
Elektronická aukce 75% (3 z 4)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

100%
průměr 84%
Zadavatel nezadal žádné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění.

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

100%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 0%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

80%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 11)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 36% (4 z 11)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 11)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 11)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 11)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 11)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 9% (1 z 11)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 18% (2 z 11)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

87%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 11)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 11)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 11)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 11)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 11)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 11)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 18% (2 z 11)