Velká města • 2016

Město Česká Lípa

IČO 00260428

Často vítězí dodavatelé se zvýšeným rizikem neefektivity nebo korupce. Podle ÚOHS nedošlo k závažným porušením zákona.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

51%
průměr 63%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Čištění a zimní údržba komunikací a úklid a oprava zastávek
Čištění a zametání ulic
2
Ø4 v odvětví
Regenerace ZŠ 28. října čp.2733 v České Lípě, zateplení budov základní školy
Stavební práce
8
Ø5 v odvětví
Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ Slovanka, Česká Lípa (II.)
Stavební práce
5
Ø5 v odvětví
Rekonstrukce stávajícího hřiště kopané na umělý trávník III. generace
Stavební úpravy sportovních zařízení
5
Ø4 v odvětví
Protipovodňový monitorovací varovný systém města Česká Lípa - varovný informační systém
Elektrické strojní zařízení, přístroje, zařízení a spotřební materiál, osvětlení
3
Ø3 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

78%
průměr 76%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Ave Cz odpadové hospodářství s.r.o.
1 69 997 250
Marhold a.s.
2 28 981 996
Mistav-cl s.r.o.
2 19 018 936
Sport-technik Bohemia s.r.o.
1 16 486 982
Centropol Energy, a.s.
3 13 610 368
Ostatní dodavatelé 60 103 269 604

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

56%
průměr 57%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 251 365 137
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 559 208 692
Nákupy celkem 810 573 829

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

80%
průměr 77%

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

70%
průměr 65%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 19%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,50

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

95%
průměr 83%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 3% (2 z 69)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 43% (30 z 69)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 69)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 69)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 69)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 69)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 69)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 3% (2 z 69)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

44%
průměr 46%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 88% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 2,02 (Průměrný počet chyb na zakázku)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

65%
průměr 84%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 1% (1 z 69)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 69)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 4% (3 z 69)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 69)
Insolvence dodavatele 1% (1 z 69)
Dar od dodavatele politickým stranám 4% (3 z 69)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 19% (13 z 69)