Velká města • 2018 • předchozí hodnocení

Město Česká Lípa

IČO 00260428

Profil zadavatele má relativně nízkou chybovost. Do zakázek se hlásí neobvykle málo firem.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

34%
průměr 52%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Údržba veřejné zeleně v České Lípě a přidružených obcích
Zahradnické služby
4
Ø5 v odvětví
Snížení energetické náročnosti bytových domů v ul. Komenského - stavební práce
Stavební úpravy bytových domů a rodinných domů
4
Ø5 v odvětví
Regenerace sídliště Špičák - parkoviště v ul. Budyšínská a Zhořelecká
Stavební úpravy pro komunikace
3
Ø7 v odvětví
Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ Slovanka, Česká Lípa (II.)
Stavební práce
5
Ø5 v odvětví
Regenerace sídliště Špičák - parkoviště v ul. Bardějovská
Stavební úpravy pro komunikace
4
Ø7 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

82%
průměr 70%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
SaM silnice a mosty a.s.
3 48 762 364
Sdružení "Údržba veřejné zeleně v České Lípě a přidružených obcích"
1 33 057 851
MARHOLD a.s.
1 31 681 348
MISTAV-CL s.r.o.
2 19 018 936
CENTROPOL ENERGY, a.s.
5 13 749 041
Ostatní dodavatelé 28 96 617 345

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

56%
průměr 71%

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

56%
průměr 56%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 438 042 000
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 948 823 858
Nákupy celkem 1 386 865 857

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

90%
průměr 87%

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

94%
průměr 90%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 9% (4 z 45)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 7% (3 z 45)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 45)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 45)
Chybné IČO zadavatele 2% (1 z 45)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 45)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 45)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 45)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

74%
průměr 55%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 93% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,75 (Průměrný počet chyb na zakázku)