Malá města • 2016

Město Hrádek nad Nisou

IČO 00262854

Portfolio dodavatelů je dostatečně široké. Zadavatel nevyužívá dostupné nástoje pro podporu konkurence.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

52%
průměr 59%

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

75%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Metrostav a.s.
1 19 448 425
Aqua - Gas, s.r.o.
1 9 298 123
Voka Cl s.r.o.
1 8 105 217
Emh stavební Cz s.r.o.
1 6 665 615
Astra Mont s.r.o.
1 5 982 041
Ostatní dodavatelé 11 23 547 030

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

50%
průměr 64%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 0% (0 z 2)
Necenová soutěž 0% (0 z 2)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 2)
Elektronická aukce 0% (0 z 2)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

94%
průměr 84%

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

67%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 33%
Zrušené zakázky 0%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

68%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 16)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 19% (3 z 16)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 16)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 16)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 16)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 16)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 16)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 12% (2 z 16)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

85%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 6% (1 z 16)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 6% (1 z 16)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 16)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 16)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 16)
Dar od dodavatele politickým stranám 6% (1 z 16)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 12% (2 z 16)