Malá města • 2016

Město Pohořelice

IČO 00283509

Portfolio dodavatelů je dostatečně široké. Zadavatel korektně zveřejňuje informace ve Věstníku veřejných zakázek.

108.
pořadí
73%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

72%
průměr 59%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Biocentrum Pohořelice
Vysazování stromů
4
Ø4 v odvětví
Snížení energetické náročnosti objektu městského úřadu ve městě Pohořelice – objekty A + B + C
Stavební úpravy prostorů pro zaměstnance
8
Ø5 v odvětví
Rekonstrukce MŠ Pohořelice
Stavební práce
12
Ø5 v odvětví
Rekonstrukce MŠ Pohořelice II
Stavební práce
15
Ø5 v odvětví
Snížení energetické náročnosti budovy kina, Komenského 1624, Pohořelice včetně výměny zdroje vytápění
Stavební úpravy uměleckých a kulturních budov
4
Ø3 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

83%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Khl-eko, a.s.
1 27 512 190
Calipsum s.r.o.
1 12 995 709
T o c h á č e k spol. s r.o.
2 11 764 518
Cooptel, stavební a.s.
1 11 446 378
Osp, spol. s r.o.
2 9 875 923
Ostatní dodavatelé 20 61 746 313

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

97%
průměr 84%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
Rekonstrukce MŠ Pohořelice II - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
Předchozí zakázka bez nabídek, Dodatečné práce
505 134
Snížení energetické náročnosti budovy kina, Komenského 1624, Pohořelice včetně výměny zdroje vytápění - dodatečné stavební práce
Dodatečné práce
423 133

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

80%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 6%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,56

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

100%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 27)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 4% (1 z 27)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 27)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 27)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 27)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 27)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 27)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 27)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

74%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 27)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 4% (1 z 27)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 27)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 27)
Insolvence dodavatele 7% (2 z 27)
Dar od dodavatele politickým stranám 4% (1 z 27)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 44% (12 z 27)