Malá města • 2016

Město Náchod

IČO 00272868

Dobrý zadavatel. Vše nevyhrává úzký okruh firem. Data zveřejněná ve Věstníku mají nízkou chybovost.

45.
pořadí
77%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

60%
průměr 59%

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

84%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
M - Silnice a.s.
2 30 991 389
Eurovia Cs, a.s.
5 15 984 697
Sovis Cz, a.s.
3 15 803 312
Průmstav Náchod s.r.o.
4 15 281 797
Smp Cz, a.s.
2 14 809 818
Ostatní dodavatelé 32 71 753 399

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

69%
průměr 64%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 56% (9 z 16)
Necenová soutěž 0% (0 z 16)
Dělení zakázky na části 19% (3 z 16)
Elektronická aukce 0% (0 z 16)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

85%
průměr 84%

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

69%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 23%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,40

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

93%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 2% (1 z 48)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 6% (3 z 48)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 48)
Chybné IČO dodavatele 6% (3 z 48)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 48)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 48)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 48)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 2% (1 z 48)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

91%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 48)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 48)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 4% (2 z 48)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 48)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 48)
Dar od dodavatele politickým stranám 2% (1 z 48)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 19% (9 z 48)