Malá města • 2018 • předchozí hodnocení

Město Náchod

IČO 00272868

Informace o zakázkách uveřejněné na Profilu zadavatele jsou kvalitní. Ve Věstníku chybí důležité údaje (ceny, identifikace firem apod.)

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

31%
průměr 49%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Rekonstrukce chodníků a zřízení cyklistických pruhů na ulicích Českoskalická, Pražská v Náchodě - II. etapa
Chodníky a jiné zpevněné povrchy
4
Ø5 v odvětví
Rekonstrukce veřejného stadionu Hamra v Náchodě
Stavební úpravy sportovních zařízení
2
Ø3 v odvětví
Malé lázně - Běloves
Stavební práce
3
Ø5 v odvětví
Chodník a komunikace Nemastova ulice v Náchodě
Stavební práce
5
Ø5 v odvětví
Výběrové řízení na dodavatele stavebních prací pro projekt: "MOST PŘES METUJI NÁCHOD, BĚLOVĚS - LÁZEŇSKÁ ULICE"
Stavební úpravy pro komunikace
10
Ø7 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

73%
průměr 55%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
SOVIS CZ, a.s.
4 48 855 904
EKKL a.s.
1 29 564 327
Průmstav Náchod s.r.o.
3 18 900 619
GREEN PROJECT s.r.o.
1 18 386 663
EUROVIA CS, a.s.
2 12 361 116
Ostatní dodavatelé 13 49 022 555

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

53%
průměr 66%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 303 006 112
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 758 591 042
Nákupy celkem 1 061 597 153

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

86%
průměr 91%

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

70%
průměr 91%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 3% (1 z 33)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 3% (1 z 33)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 33)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 33)
Chybné IČO zadavatele 3% (1 z 33)
Chybný úřední název zadavatele 21% (7 z 33)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 33)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 27% (9 z 33)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

71%
průměr 38%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 88% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,69 (Průměrný počet chyb na zakázku)