Velká města • 2016

Město Třinec

IČO 00297313

ÚOHS shledal všechny stížnosti na porušení zákona jako nezávažné nebo neopodstatněné. Zadavatel nepodporuje konkurenci pomocí dělení zakázek, e-aukcí ani delších lhůt.

29.
pořadí
72%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

64%
průměr 63%

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

80%
průměr 76%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Beskydská stavební, a.s.
4 69 206 164
Bdstav Morava s.r.o.
1 28 746 820
Vítkovice Revmont a.s.
2 21 738 597
Master It Technologies, a.s.
1 17 758 970
Milan Holec stavební firma s.r.o.
4 15 505 419
Ostatní dodavatelé 39 115 194 672

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

49%
průměr 57%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 268 150 647
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 831 647 674
Nákupy celkem 1 099 798 321

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

86%
průměr 77%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
Přestupní terminál Třinec - dodatečné práce II
Dodatečné práce
2 511 787
ZŠ Dany a Emila Zátopkových, Třinec-tělocvična - dodatečné práce I
Dodatečné práce
2 158 964
Rekonstrukce tělocvičny ZŠ Koperníkova v Třinci – vícepráce 1
Dodatečné práce
2 097 559
Rekonstrukce tělocvičny ZŠ Koperníkova v Třinci - vícepráce 2
Dodatečné práce
657 189
Přestupní terminál Třinec - dodatečné práce III
Dodatečné práce
657 189

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

69%
průměr 65%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 7%
Zrušené zakázky 7%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,62

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

83%
průměr 83%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 2% (1 z 52)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 23% (12 z 52)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 52)
Chybné IČO dodavatele 6% (3 z 52)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 52)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 52)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 52)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 2% (1 z 52)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

46%
průměr 46%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 46% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,03 (Průměrný počet chyb na zakázku)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

77%
průměr 84%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 52)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 52)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 52)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 52)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 52)
Dar od dodavatele politickým stranám 25% (13 z 52)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 17% (9 z 52)