Městské části • 2016

Městská část Praha 17

IČO 00231223

Dobrý zadavatel. Do zakázek se hlásí dostatek firem. Zakázky nejsou nadměrně měněny a rušeny, což pomáhá konkurenci.

1.
pořadí
84%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

91%
průměr 53%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Rekonstrukce Kulturního střediska Průhon, Socháňova 1220, Praha 6 - Řepy
Stavební úpravy uměleckých a kulturních budov
24
Ø3 v odvětví
„Zateplení objektu, rekonstrukce varny se zázemím a zřízení nové třídy v MŠ Socháňova 1175 a 1176, Praha 6 - Řepy"
Stavební úpravy budov mateřských škol
7
Ø5 v odvětví
Zateplení ZŠ Laudova 1024,Praha 6 - Řepy
Stavební úpravy školních budov
9
Ø5 v odvětví
Aktivní lesopark Řepy
Zařízení parků a hřišť
4
Ø3 v odvětví
„Přístavba zázemí a rekonstrukce sportovišť v ZŠ genpor. Františka Peřiny, Laudova 1024, Praha 6 - Řepy"
Vyrovnávání povrchu pro sportoviště
3
Ø4 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

75%
průměr 63%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Energie - stavební a báňská a.s.
2 46 679 012
Nika Stav spol. s r.o.
2 22 727 274
Domistav Cz a.s.
2 11 834 204
Gardenline s.r.o.
1 11 603 910
Orsmix s.r.o.
2 9 449 967
Ostatní dodavatelé 19 53 530 790

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

68%
průměr 62%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 67% (4 z 6)
Necenová soutěž 83% (5 z 6)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 6)
Elektronická aukce 0% (0 z 6)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

100%
průměr 81%
Zadavatel nezadal žádné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění.

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

86%
průměr 67%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 0%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,57

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

79%
průměr 88%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 28)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 11% (3 z 28)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 28)
Chybné IČO dodavatele 11% (3 z 28)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 28)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 28)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 28)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 18% (5 z 28)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

95%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 28)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 28)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 4% (1 z 28)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 28)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 28)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 28)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 18% (5 z 28)