Velká města • 2016

Statutární město Brno

IČO 44992785

Portfolio dodavatelů je dostatečně široké. Do zakázek se hlásí neobvykle málo firem.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

48%
průměr 63%

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

92%
průměr 76%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Imos Brno, a.s.
14 482 353 541
D.i.s., spol. s r.o.
7 445 006 645
Firesta-fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
12 379 003 367
Moravostav Brno, a.s. stavební společnost
10 267 852 261
Komfort,a.s.
15 251 823 241
Ostatní dodavatelé 414 2 663 565 183

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

71%
průměr 70%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 27% (44 z 162)
Necenová soutěž 56% (90 z 162)
Dělení zakázky na části 19% (31 z 162)
Elektronická aukce 2% (3 z 162)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

52%
průměr 57%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 4 559 736 134
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 12 052 333 983
Nákupy celkem 16 612 070 117

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

66%
průměr 77%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
Dobudovaní oddílného kanalizačního systému v MČ Brno-Starý Lískovec -dodatek č.2 ke smlouvě o dílo
Neuveden
220 852 194
Rozšíření a rozvoj systému GINIS
Jediný dodavatel (právní důvody)
10 860 000
„Modernizace bytových jader Brno – Černovice, Húskova 6, 8, 10“
Neuveden
9 777 597
„Modernizace bytových jader Brno – Černovice, Húskova 6, 8, 10“
Dodatečné práce
9 596 217
Rozšíření a rozvoj systému GINIS
Jediný dodavatel (právní důvody)
8 868 000

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

61%
průměr 65%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 13%
Zrušené zakázky 21%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,55

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

78%
průměr 83%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 2% (9 z 477)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 25% (119 z 477)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 477)
Chybné IČO dodavatele 9% (41 z 477)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 477)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 477)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 1% (3 z 477)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 14% (66 z 477)