Velká města • 2018 • předchozí hodnocení

Statutární město Brno

IČO 44992785

Portfolio dodavatelů je dostatečně široké. Podle ÚOHS došlo k závažným porušením zákona.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

54%
průměr 52%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla
Stavební úpravy uměleckých a kulturních budov
7
Ø4 v odvětví
Rekonstrukce bazénů koupaliště Riviéra
Stavební stroje a zařízení
5
Ø2 v odvětví
Brno, Koliště I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu a Rekonstrukce prodloužení Milady Horákové v úseku Koliště - Rooseveltova
Stavební práce na výstavbě kanalizace
3
Ø7 v odvětví
Brno, Chodská, Slovanské náměstí, Ruská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
Stavební práce
4
Ø5 v odvětví
Stavební úpravy polikliniky Lesná
Stavební práce
6
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

88%
průměr 70%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Metrostav a.s.
4 559 477 068
OHL ŽS, a.s.
7 475 322 254
IMOS Brno, a.s.
9 398 938 008
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
8 212 422 627
Dopravní stavby Brno, s.r.o.
5 199 025 903
Ostatní dodavatelé 213 2 041 365 645

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

74%
průměr 71%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 24% (28 z 119)
Necenová soutěž 51% (61 z 119)
Dělení zakázky na části 3% (4 z 119)
Elektronická aukce 1% (1 z 119)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

45%
průměr 56%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 5 736 431 586
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 22 498 796 038
Nákupy celkem 28 235 227 624

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

88%
průměr 87%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
Propagace Jihomoravského kraje a města Brna prostřednictvím letecké dopravy
Autorská práva
18 755 100
Branding Jihomoravského kraje a města Brna
Autorská práva
12 820 500
„Tramvaj Plotní – soubor staveb – 0. stavba“ dodatek č. 4
Vícepráce , Mimo směrnici
9 963 157
Rozšíření a rozvoj systému GINIS
Autorská práva
8 868 000
Zajištění propagace statutárního města Brna při pořádání Grand Prix ČR 2015
Autorská práva
8 264 463

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

76%
průměr 77%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 6%
Zrušené zakázky 11%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,87

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

87%
průměr 90%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 1% (3 z 243)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 17% (42 z 243)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 243)
Chybné IČO dodavatele 7% (17 z 243)
Chybné IČO zadavatele 4% (9 z 243)
Chybný úřední název zadavatele 0% (1 z 243)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 243)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 3% (8 z 243)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

54%
průměr 55%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 73% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,75 (Průměrný počet chyb na zakázku)