Velká města • 2016

Město Strakonice

IČO 00251810

Profil zadavatele obsahuje vysoké množství chyb. Konkurence je nedostatečná.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

33%
průměr 63%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
ÚV PRACEJOVICE - REKONSTRUKCE A MODERNIZACE
Stavební práce na výstavbě úpraven vody
3
Ø4 v odvětví
Poskytnutí bankovních služeb ve formě úvěru či úvěrových linek nebo směnečného emisního programu
Finanční služby
3
Ø4 v odvětví
Stavební úpravy – Strakonice, Velké náměstí čp. 1, čp. 2, čp. 270
Stavební úpravy domů
3
Ø4 v odvětví
Zateplení a výměna oken sportovní haly STARZ, Strakonice
Rekonstrukce budov
4
Ø5 v odvětví
Revitalizace sídliště Mír, Strakonice - III.etapa - náměstíčko, parkoviště u pivovaru
Stavební úpravy pro komunikace
9
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

51%
průměr 76%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Arko Technology, a.s.
1 172 006 579
Komerční banka, a.s.
1 31 971 885
E.on Energie, a.s.
2 20 469 078
Prima, akciová společnost
2 19 244 443
Protom Strakonice, s.r.o.
1 16 710 334
Ostatní dodavatelé 13 74 557 925

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

69%
průměr 57%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 335 636 559
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 376 641 478
Nákupy celkem 712 278 037

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

100%
průměr 77%
Zadavatel nezadal žádné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění.

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

63%
průměr 65%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 31%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,50

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

93%
průměr 83%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 20)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 10% (2 z 20)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 20)
Chybné IČO dodavatele 5% (1 z 20)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 20)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 20)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 20)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 10% (2 z 20)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

3%
průměr 46%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 4% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,70 (Průměrný počet chyb na zakázku)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

96%
průměr 84%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 20)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 20)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 20)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 20)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 20)
Dar od dodavatele politickým stranám 5% (1 z 20)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 20% (4 z 20)