Velká města • 2018 • předchozí hodnocení

Město Strakonice

IČO 00251810

Profil zadavatele nemá strojové rozhraní odpovídající zákonu. O zakázky je dostatečná konkurence.

28.
pořadí
73%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

75%
průměr 52%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Rekonstrukce komunikace ul. Šv. Dudáka, Strakonice
Stavební práce
7
Ø5 v odvětví
Stavební úpravy ulice Poděbradova, Strakonice
Stavební práce
11
Ø5 v odvětví
Revitalizace sídliště Mír, Strakonice - III.etapa - náměstíčko, parkoviště u pivovaru
Stavební úpravy pro komunikace
9
Ø7 v odvětví
Cyklostezka Strakonice, Nový Dražejov
Výstavba cyklistických stezek
7
Ø5 v odvětví
Páteřní cyklostezka, Strakonice - SO 106 - podél Volyňky
Výstavba cyklistických stezek
12
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

68%
průměr 70%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
ZNAKON, a.s.
1 32 479 938
ROBSTAV stavby k.s.
1 15 449 260
EUROVIA CS, a.s.
1 13 341 703
Casta dopravní stavby s.r.o.
2 9 594 770
SWIETELSKY stavební s.r.o.
1 5 936 952
Ostatní dodavatelé 9 19 924 853

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

61%
průměr 71%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 62% (5 z 8)
Necenová soutěž 12% (1 z 8)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 8)
Elektronická aukce 0% (0 z 8)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

62%
průměr 56%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 407 344 169
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 638 735 991
Nákupy celkem 1 046 080 160

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

100%
průměr 87%
Zadavatel nezadal žádné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění.

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

94%
průměr 90%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 6% (1 z 18)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 22% (4 z 18)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 18)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 18)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 18)
Chybný úřední název zadavatele 6% (1 z 18)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 18)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 22% (4 z 18)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

28%
průměr 55%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 50% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,88 (Průměrný počet chyb na zakázku)