Malá města • 2016

Město Moravská Třebová

IČO 00277037

Vše nevyhrává úzký okruh firem. Ve Věstníku chybí důležité údaje (ceny, identifikace firem apod.)

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

66%
průměr 59%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Realizace úspor energie - ZŠ Palackého, Moravská Třebová
Stavební úpravy uměleckých a kulturních budov
7
Ø3 v odvětví
Moravská Třebová – projekt odkanalizování Udánek, Sušic, Boršova a modernizace ČOV – změny v Udánkách a Boršově
Stavební práce na výstavbě kanalizace
6
Ø5 v odvětví
Odkanalizování Udánek, Sušic, Boršova a modernizace ČOV - dodatečné stavební práce
Stavební práce na výstavbě kanalizace
1
Ø5 v odvětví
Poskytování energetických služeb metodou EPC ve vybraných objektech v majetku města Moravská Třebová
Energetické a související služby
5
Ø3 v odvětví
III. ETAPA výstavby TI pro 14 RD na ul. Strážnického, Moravská Třebová
Stavební práce
5
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

77%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Fortex - Ags, a.s.
5 26 860 826
Metrostav a.s.
1 24 751 743
Hochtief Cz a. s.
2 19 451 967
Amper Savings, a.s.
1 13 611 859
Ekoterm Cz s.r.o.
1 8 215 455
Ostatní dodavatelé 26 39 391 463

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

61%
průměr 64%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 67% (2 z 3)
Necenová soutěž 33% (1 z 3)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 3)
Elektronická aukce 0% (0 z 3)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

77%
průměr 84%

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

63%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 25%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,50

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

70%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 36)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 39% (14 z 36)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 36)
Chybné IČO dodavatele 6% (2 z 36)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 36)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 36)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 36)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 19% (7 z 36)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

79%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 36)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 36)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 8% (3 z 36)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 36)
Insolvence dodavatele 3% (1 z 36)
Dar od dodavatele politickým stranám 17% (6 z 36)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 17% (6 z 36)